Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Pontian Genocide/ 99η Επέτειος της Γενοκτονίας

Sign the petition & register your vote for action in support of recognizing the Pontian Genocide by the Canadian Government:

 Sign the petition - LINK 

 

99η Επέτειος της Γενοκτονίας των Ποντίων Δήλωση του Εντ. Δημήτριου Καρύγιαννη, Ομοσπονδιακός Βουλευτής για το Scarborough-Agincourt

Είναι με μια βαθιά αίσθηση σεβασμού και ευλάβειας τιμώ, με τα μέλη της Ποντιακής Κοινότητας, την 99η επέτειος της Γενοκτονίας των Ποντίων.
Κάνουμε παύση για να θυμηθούμε μια φρικαλεότητα που διαπράχθηκαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία - οι θάνατοι πάνω από τριακοσίων χιλιάδων Έλληνων, μεταξύ το 1914 και 1922. Θυμόμαστε, επίσης, τους πεντακόσιους χιλιάδες ανθρώπους που έγιναν πρόσφυγες.
Κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του Β ’Παγκοσμίου Πολέμου 1, ο Ποντιακός Ελληνικός πληθυσμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που αντιμετώπίσε διώξεις, σφαγές, την απέλαση και τις πορείες του Θανάτου από την ιστορική περιοχή του Πόντου, η νοτιοανατολική επαρχία της Μαύρης Θάλασσας, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, από την διοίκηση των Νεότουρκων.
Είμαι το εγγόνι Ελλήνων προσφύγων της Μικράς Ασίας. Οι παππούδες μου αναγκάστηκαν να διαφύγουν στην Ελλάδα.
Τα μέλη της Ποντιακής Κοινότητας έχουν νιώσει τη φρίκη αυτού του μαύρου κεφάλαιου στην παγκόσμια ιστορία σε όλες τις δεκαετίες. Αποτάσουμε φόρο τιμής στα θύματα και εκφράζουμε την αλληλεγγύη με τους επιζώντες και τους απογόνους τους.

Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο του Καναδά και η Κυβέρνηση του Καναδά έχουν την ηθική ευθύνη να αναγνωρίσουν αυτή την κτηνωδία. Εργάζομαι μαζί με τα μέλη της Ποντιακής κοινότητας του Καναδά και τους συναδέλφους βουλευτές να πιέσουμε τόσο το Κοινοβούλιο του Καναδά και την Καναδική κυβέρνηση να αναγνωρίσει επισήμως τη Γενοκτονία των Ποντίων.
Με τα χρόνια, μαζί με αρκετούς από τους συναδέλφους μου βουλευτές πιέσαμε το Κοινοβούλιο να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Αρμενίων. Στις 21 Απριλίου 2004, το Κοινοβούλιο του Καναδά ψήφισε να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Αρμενίων. Στις 19 Απρίλη 2006, ο Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση του Καναδά αναγνωρίζει επίσημα τη Γενοκτονία των Αρμενίων.

 

99th Anniversary of the Pontian Genocide Statement by The Honourable Jim Karygiannis

Friday 17th May 2013.

99th Anniversary of the Pontian Genocide Statement by The Honourable Jim Karygiannis, Member of Parliament for Scarborough-Agincourt
It is with a deep sense of reverence that I commemorate, with members of the Pontian community, the 99th Anniversary of the Pontian Genocide.
We pause to remember an atrocity perpetrated by the Ottoman Empire - the deaths of over three hundred thousand Greeks between 1914 and 1922. We also remember the five hundred thousand individuals who were made refugees.
During and in the aftermath of World War 1, the Pontian Greek population of the Ottoman Empire faced persecution, massacre, expulsion and death marches from the historic region of Pontus, the southeastern Black Sea province of the Ottoman Empire, by the Young Turk administration.
I am the grandchild of Greek Asia Minor refugees. My grandparents were forced to flee to Greece. Members of the Pontian community have felt the horror of this black chapter in the world’s history throughout the decades. We pay homage to the victims and express solidarity with the survivors and their descendants. This is a day we solemnly acknowledge as we work toward a better future for all mankind.
I believe the Parliament of Canada and the Government of Canada have the moral and ethical responsibility to recognize this atrocity. I am working with members of the Canadian Pontian community and fellow Parliamentarians to press both the Parliament of Canada and the Government of Canada to officially recognize the Pontian Genocide.
Over the years, several of my fellow Parliamentarians and I pressed Parliament to recognize the Armenian Genocide. On April 21, 2004, the Parliament of Canada voted to recognize the Armenian Genocide. On April 19, 2006, the Prime Minister affirmed that the Government of Canada officially recognized the Armenian Genocide.


 

99e anniversaire du génocide des Grecs pontiques Déclaration de l’honorable Jim Karygiannis, député de Scarborough-Agincourt

C’est avec un profond respect que je commémore, avec les membres de la communauté pontienne, le 99e anniversaire du génocide des Grecs pontiques.
Nous faisons une pause pour nous souvenir des atrocités commises par l’Empire ottoman - et des trois cent cinquante mille Grecs qui ont péri entre 1914 et 1922. Nous nous souvenons aussi des cinq cent mille autres qui se sont retrouvés en situation de réfugiés.
Au cours de la Première Guerre mondiale et au lendemain de celle-ci, la population des Grecs pontiques de l’Empire ottoman a été victime de persécution et de massacres ainsi que d’expulsions du territoire historique du Pont, alors une province de l’Empire ottoman située au sud-est de la mer Noire, le tout orchestré par le gouvernement des Jeunes-Turcs.
Je suis un petit-fils de réfugiés grecs de l’Asie Mineure. Mes grands-parents ont été forcés de fuir vers la Grèce.
Les membres de la communauté pontienne ressentent l’horreur de cet épisode sombre de l’histoire mondiale depuis des décennies. Aujourd’hui, nous rendons hommage aux victimes et exprimons notre solidarité aux survivants et à leurs descendants.
C’est un jour où nous reconnaissons solennellement ce qui s’est passé, dans l’espoir d’un avenir meilleur pour l’humanité tout entière.
Je crois qu’il est du devoir moral et éthique du Parlement du Canada et du gouvernement canadien de reconnaître ces atrocités. Je collabore en ce moment avec des membres de la communauté pontienne du Canada et des collègues parlementaires afin de faire pression sur le Parlement du Canada et le gouvernement canadien pour qu’ils reconnaissent officiellement le génocide des Grecs pontique.
Au fil des ans, plusieurs de mes collègues parlementaires et moi-même avons exercé des pressions sur le Parlement pour qu’il reconnaisse le génocide arménien. Le 21 avril 2004, le Parlement du Canada a voté en faveur de la reconnaissance du génocide arménien. Le 19 avril 2006, le premier ministre a affirmé que le gouvernement canadien reconnaissait officiellement le génocide arménien.

Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ

Το Φεβρουάριο του 1994 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη της 19ης Μαϊου ως Ημέρας Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων στο μικρασιατικό Πόντο την περίοδο 1916-1923.

Η αναγνώριση αυτή, παρόλη την εβδομηκονταετή καθυστέρηση, δικαίωσε ηθικά τον ποντιακό ελληνισμό και συνέδεσε το σύγχρονο ελληνισμό με την ιστορική του μνήμη. Γιατί η ήττα του 1922, η "νέα τάξη πραγμάτων" που επικράτησε τότε, με την απόλυτη συνενοχή ολόκληρου του ελλαδικού πολιτικού κατεστημένου, περιόρισαν ουσιαστικά όχι μόνο τα γεωγραφικά όρια του ελληνισμού αλλά και τα διανοητικά.

Ο περιορισμός των πνευματικών νεοελληνικών οριζόντων είχε άμεση αντανάκλαση στη ελλειματική ιστορική μνήμη των σύγχρονων Ελλήνων.

Μια ελλειματική ιστορική μνήμη που κάποιοι θέλουν να συνεχίσουν να καλλιεργούν για να εξυπηρετήσουν μια άλλη "νέα τάξη πραγμάτων" .Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Οδηγοί αρχαιολογικών μουσείων της Ελλάδας

Σάμος: Τα αρχαιολογικά μουσεία

Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Τσάκος , Mαρία Bιγλάκη-Σοφιανού
Έτος Έκδοσης: 2012
E-Book GRE-Book EN

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας

Συγγραφέας: Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Ι. M. Ακαμάτης, Αν. Χρυσοστόμου, Π. Χρυσοστόμου
Έτος Έκδοσης: 2011
E-Book GRE-Book EN

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Συγγραφέας: Βασίλειος Αραβαντινός
Έτος Έκδοσης: 2010
E-Book GRE-Book EN

Ο Μαραθών και το Αρχαιολογικό Μουσείο

Συγγραφέας: Γεώργιος Σταϊνχάουερ
Έτος Έκδοσης: 2009
E-Book GRE-Book EN

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας

Συγγραφέας: Γεωργία Εμμ. Χατζή
Έτος Έκδοσης: 2008
E-Book GRE-Book EN

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Συγγραφέας: Νικόλαος Καλτσάς
Έτος Έκδοσης: 2007
E-Book GRE-Book EN

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών

Συγγραφέας: Ροζίνα Κολώνια
Έτος Έκδοσης: 2006
E-Book GRE-Book EN

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Συγγραφέας: Νώτα Δημοπούλου - Ρεθεμιωτάκη
Έτος Έκδοσης: 2005
E-Book GRE-Book EN

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Συγγραφέας: Δ.Β. Γραμμένος
Έτος Έκδοσης: 2004
E-Book GRE-Book EN

Δήλος

Συγγραφέας: Π.Ι. Χατζηδάκης
Έτος Έκδοσης: 2003
E-Book GRE-Book EN

Ελευσίνα: Ο Αρχαιολογικός Χώρος και το Μουσείο

Συγγραφέας: Καλλιόπη Παπαγγελή
Έτος Έκδοσης: 2002
E-Book GRE-Book EN

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιώς

Συγγραφέας: Γεώργιος Σταϊνχάουερ
Έτος Έκδοσης: 2001
E-Book GRE-Book EN

Το Μουσείο Ακροπόλεως

Συγγραφέας: Ισμήνη Τριάντη
Έτος Έκδοσης: 1998
E-Book GRE-Book EN

Η Ελλάδα του Μουσείου Μπενάκη

Συγγραφέας: Διονύσης Φωτόπουλος / Άγγελος Δεληβορριάς
Έτος Έκδοσης: 1997
E-Book GRE-Book EN

Κυριακή, 19 Μαΐου 2013

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αν. Καθ. Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών
 Κόρινθος 29-1-2012


Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ


   Εάν ο λόγος των Τριών Ιεραρχών ήταν παρών σε όλους τους τομείς της ζωής μας, όπως θα έπρεπε, δηλαδή στην πολιτική, πολιτειακή, θρησκευτική, κοινωνική και παιδαγωγική δραστηριότητα, τότε δεν θα υπήρχε πνευματική κρίση. Θα περιοριζόμαστε να τιμάμε τους αγίους μας, προκειμένου να διατηρούμε ζωντανή και άγρυπνη στις συνειδήσεις μας την ευεργετική για μας πορεία τους από την ζωή. Ωστόσο αυτό δεν συμβαίνει στην εποχή μας, εποχή διαφθοράς, δολιότητας, υποκρισίας και αθεΐας, που εκδηλώνεται με περισσή αναισχυντία από πολλές πλευρές, κυρίως των αυτοχαρακτηριζομένων ως πνευματικών ηγετών, πολιτικών, εκπαιδευτικών κ.ά.
   Ο λόγος των Τριών Ιεραρχών του Δ΄ αιώνα, ενός αιώνα δραματικού με πλήθος μαρτύρων και διωγμών, με επιθέσεις απέναντι στον λόγο του Χριστού και επιλεκτικές αμφισβητήσεις των Γραφών από πολυπληθείς αιρέσεις, υπήρξε δυναμικός και επιθετικός χωρίς συμβιβασμούς και κολακείες των ισχυρών.
   Σήμερα παραμένουμε απαθείς απέναντι στα εγκλήματα που απειλούν να εξαφανίσουν την ελληνική Παράδοση και τα σύμβολά της, την Πίστη και την εθνική ταυτότητα. Έχουν συγκροτηθεί ύπουλες ομάδες σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας, που επιδιώκουν την καταστροφή όσων μέχρι σήμερα δημιούργησε ο Ελληνισμός και η Εκκλησία με το πλήθος των Αγίων, Μαρτύρων, Νεομαρτύρων και διαχρονικών εθνομαρτύρων ηρώων του.
   Ο λόγος των Τριών Ιεραρχών δεν είναι μόνο θρησκευτικός αλλά και εκπαιδευτικός. 
Ο εορτασμός τους αφιερώνεται στην Ελληνική Παιδεία. Επομένως ο λόγος τους δεν είναι μουσειακός. Μέσα από αυτούς τους Πατέρες, το έργο τους, την ζωή τους, την θεματολογία τους προσπαθούμε να θυμηθούμε την χαμένη μας μνήμη και ταυτότητα. Ο σημερινός Έλληνας, σε σύγκριση με τους Αγίους Πατέρες του, είναι ελλιποβαρής. Οι νόμοι του, η κοσμική νομοθεσία αποδοκιμάζει και χλευάζει το περιεχόμενο του νόμου του Ιησού και των Ερμηνευτών Πατέρων, που συμπυκνώνεται στην αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Οι Τρεις Ιεράρχες ασκούσαν κριτική και αποδοκιμάζανε τους νόμους της Πολιτείας που υποκρινόταν, όπως και σήμερα, ότι προστατεύει την αρχή της ισότητας όλων των ανθρώπων, όπως καθιερώνει ο θείος νόμος, αλλά στην πραγματικότητα και τότε και σήμερα οι θεσμοί εξυπηρετούν απάνθρωπες σκοπιμότητες με το κάλυμμα της νομιμότητας.
   Οι Άγιοι Πατέρες Βασίλειος, Γρηγόριος και Χρυσόστομος είναι παιδαγωγοί αγιότητας, φωτισμού και όχι του ψευδεπίγραφου «Διαφωτισμού» με κατασκευασμένα πρότυπα αθεΐας και δαιμονικών συμπεριφορών, που αλλοτριώνουν τον εκπαιδευόμενο.
   Ως έξοχοι δάσκαλοι και άγιοι αποδεικνύουν με τη ζωή και το έργο τους ότι η κατά τον κόσμο σοφία τότε μόνο είναι άξια τιμής, όταν αποτελεί συγχρόνως και παιδαγωγία αγιότητας, αλλιώς γίνεται σοφιστεία, κατασκευασμένη σοφία δηλαδή, όπου εύκολα και άφοβα εκφέρεται το ψεύδος και συγκαλύπτει η αλήθεια. Σ’ αυτά τα επίπεδα παραπαίει σήμερα ο άνθρωπος αγνοώντας τα άξια πρότυπα της ζωής. Σ΄αυτή την σύγχυση αποκαρδιωτικό είναι το φαινόμενο των λεγομένων «πνευματικών ανθρώπων». Με τεχνάσματα και σοφιστείες πολλοί «πανεπιστημιακοί» προσπαθούν να εξαλείψουν μέσα από την επίσημη, δήθεν γνώση, κάθε παραδοσιακή αξία είτε της εθνικής ταυτότητας είτε της Ορθοδοξίας. Γνωστά σε όλους μας ονόματα, με ύπουλο και δόλιο δήθεν επιστημονικό λόγο αλλοτριώνουν τις συνειδήσεις των φοιτητών και αυτόν τον στόχο τους τον ξεκινούν από το νηπιαγωγείο. Μάλιστα σ’ αυτό το υπονομευτικό έργο τους έχουν αρωγούς και τους Πρυτάνεις, αφού αυτοί καλούν διακεκριμένους δήθεν επιστήμονες της Δύσης, για να μας φωτίσουν, όπως είχε γίνει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών εκδήλωση, για τις «αναδρομικές ταυτότητες», όπως τις χαρακτήρισαν οι ομιλητές, και που οι ταυτότητες αυτές είναι η εθνική παράδοση ενός λαού και μίλησαν για το πώς πρέπει να εξαλειφθούν αυτές, όπως είπαν, οι εθνικές, θρησκευτικές, πολιτισμικές ταυτότητες με τις «μεγαλοπρεπείς» αφηγήσεις. Οι πανεπιστημιακοί της Δύσης μας είπαν ότι «αυτές οι αφηγήσεις είναι κατάλληλα αναπλαισιωμένες για να σταθεροποιούν το παρελθόν μέσα στο μέλλον, να σταθεροποιούν το παρελθόν και να το προβάλουν στο μέλλον».
   Μας είπαν ακόμη οι σοφοί ομιλητές ότι σήμερα χρειάζονται ταυτότητες προσανατολισμένες στην Αγορά, που να απορρίπτουν τις αφηγήσεις του παρελθόντος και να κατασκευάζουν το παρόν, χωρίς αναδρομές στο παρελθόν. Η γνώση λοιπόν γι’ αυτούς εκλαμβάνεται ως χρήμα.
   Αυτό προσπαθούν να επιτύχουν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα Ελληνόφωνοι, όχι Έλληνες εκπαιδευτικοί, με την αγαστή σύμπραξη του Υπουργείου Παιδείας, ορισμένων Ελληνόφωνων Πανεπιστημιακών, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και διανοητών της Δύσεως, προσανατολισμένων στην Αγορά και την Ύλη, όχι όμως στον Άνθρωπο.
   Ας είναι καλά λοιπόν οι φορείς όπως η Εκκλησία, οι σύλλογοι και μεταξύ αυτών η «Ενωμένη Ρωμηοσύνη», που ρίχνουν το βάρος τους στο παρελθόν και έτσι έχουμε την χαρά σήμερα να φέρνουμε από το παρελθόν στο προσκήνιο τους τρεις Ιεράρχες, πρότυπα Ιεραρχών. Αυτοί θα γίνουν για μας σήμερα οι πνευματικοί οδηγοί μας, το φάρμακο κάθε αθλιότητας και με τις ολόλαμπρες μορφές τους θα περιφρονήσουμε τους οπαδούς της αλληλοδιαπλοκής, ύποπτων γνωστών καθοδηγητικών κέντρων, εσωτερικού και εξωτερικού.
   Θα επιτεθούμε, με την βοήθεια των Πατέρων σ’ αυτούς, που μας ετοιμάζουν ένα νέο μέλλον με οικονομικούς και πολιτικούς στόχους και ένα κοσμικό, καθοδηγούμενο από την αγορά παιδαγωγικό έργο, χωρίς, όπως λένε, τα συλλογικά στερεότυπα, που προέρχονται από εθνικιστικές και θρησκευτικές αναδρομικές θέσεις, αφού, όπως θέλουν να πιστεύουν, και το διατυπώνουν ανερυθρίαστα: «Οι τόποι του ιερού και του ανίερου έχουν αντιστραφεί και οι μπάρες του σιδερένιου κλουβιού έχουν σκουριάσει». Αυτό πιστεύουν κι αυτά θέλουν να επιβάλουν κυρίως σ’ εμάς τους Έλληνες.
   Εμείς όμως έχουμε άλλα πρότυπα Διδασκάλων για κακή τύχη των υπονομευτών μας. 
Οι Τρεις Ιεράρχες και Μέγιστοι Φωστήρες μάς κληροδότησαν όχι την παιδεία της αγοράς, αλλά την ολοκληρωμένη ανθρωπιστική παιδεία και μόρφωση πάνω στις αρχές της Πίστεως και των αληθειών του Ευαγγελίου, πάνω στις οποίες στηρίζονται οι βασικές αρχές της αληθινής δημοκρατίας, η ισοτιμία όλων των ανθρώπων, ο σεβασμός και η αγάπη του ανθρώπου ως «καθ’ ομοίωσιν». Αυτές τις αρχές διακηρύξανε με παρρησία οι τιμώμενοι σήμερα Οικουμενικοί Δάσκαλοι. Ο Δημιουργός του ανθρώπου Θεός δεν του δίδαξε τις αρχές της αγοράς, αλλά τον τρόπο της θέωσης και μέσα απ’ αυτόν την φιλανθρωπία, την κοινωνική αλληλεγγύη, την αγάπη, την πίστη, την αρετή, το ήθος. Αυτά θα έπρεπε να είναι τα ιδεώδη της παιδείας μας και Διδάσκαλοι οι Τρείς Ιεράρχες παιδαγωγοί. Αυτοί καυτηρίασαν και καταδίκασαν τους ανθρώπους της αγοράς, του πλούτου, τους ανθρώπους με ωμότητα και απανθρωπιά, όργανα ταπείνωσης του άλλου ανθρώπου, όπως γράφουν, τους ματαιόδοξους, αλαζόνες και πλεονέκτες. Όλοι αυτοί ατιμάζουν τον Χριστό.
   Κατά τον ιερό Χρυσόστομο, χαρακτηριστικό του ανθρώπου δεν είναι αυτός που έχει σώμα και φωνή, αλλά αυτός που έχει ψυχή και «διάθεση ψυχής», με θείο εμφύσημα. Αλλιώς κατολισθαίνει στην τάξη των αλόγων ζώων, των ανοήτων κτηνών. Δεν είναι άνθρωπος αυτός που έχει γνώμη θηριώδη και απάνθρωπη, και «αρπάζει σαν λύκος, χτυπάει σαν σκορπιός και είναι ύπουλος σαν αλεπού». Αυτός δεν είναι άνθρωπος, έχει μεταμορφωθεί σε θηριώδες είδος και προσθέτει ο άγιος Χρυσόστομος «οι πονηροί άνθρωποι είναι χειρότεροι και από τα λιοντάρια». «Το θηριώδες στ’ άγρια θηρία είναι κατά φύσιν, στον άνθρωπο όμως παρά φύσιν» και προσθέτει ενώ ο σκοπός της Δημιουργίας είναι ο άνθρωπος, σήμερα σκοπός έχει γίνει το χρήμα. Γι’ αυτό και τότε και σήμερα υπάρχει κρίση, δηλαδή ρήγμα μεταξύ Θεού και ανθρώπου, με αποτέλεσμα την ανθρώπινη κατολίσθηση και την ηθική εξαθλίωση και διαστροφή. Οι ηγήτορες σήμερα έγιναν οσφυοκάμπτες, εθελόδουλοι αρνητές της αλήθειας.
   Ο Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης παρατήρησε εύστοχα «Για αλλού ξεκινήσαμε και αλλού πηγαίνουμε, χωρίς να το καταλάβουμε, ότνα δεν ακολουθούμε τα χνάρια των Αγίων Πατέρων».
   Σήμερα ατιμάζουμε με την συμπεριφορά μας τους Πατέρες αφού ανεχόμαστε τα πιθηκοειδή είδωλα των Μέσων Ενημέρωσης, τις κρυπτόμενες τεκτονικές στοές, τη Νέα Τάξη Πραγμάτων, δηλαδή την τάξη της αθεΐας και της αγοράς, ανεχόμαστε υποβολιμαία και δαιμονικά φληναφήματα περί δήθεν παγκόσμιας ειρήνης και συνύπαρξης, που σκοπό έχουν την εκμηδένιση του Ευαγγελικού Μηνύματος. Σήμερα προβάλλονται οι παιδεραστές και οι ναρκομανείς ως πρότυπα και μεις ως κρετίνοι ανεχόμαστε τους δήθεν νομοθέτες μας και τις ψευδολογίες τους. Πότε θα αναστηθεί ο Χρυσόστομος, ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος για να ανατρέψουν τους πονηρούς σχεδιασμούς και να αντιμετωπίσουν τους αντίχριστους χριστομάχους και εκκλησιομάχους νεοεποχίτες και τα ευρωαφργύριά τους. Πού είναι αυτοί που θα κηρύξουν για να γκρεμίσουν τα νέα είδωλα, αυτούς που ευτελίζουν και απαξιώνουν τον άνθρωπο; Αλλά και το κήρυγμα στις μέρες μας έχει πτωχεύσει τόσο πολύ, όσο και τα Ταμεία του Κράτους. Πού είναι οι Πνευματικοί ηγέτες να ελέγξουν τους διεθνείς τοκογλύφους, μαυραγορείτες και κατακτητές, που οδηγούν τον τόπο στην ερήμωση και την εκβαρβάρωση.
   Η εορτή των Τιμίων Πατέρων μάς καλεί να ζήσουμε κι εμείς την ζωή των αγίων προσώπων, στην αγιοτόκο και θεοφρούρητη Ελλάδα. Στα πρόσωπα αυτά υπάρχει ο φωτισμός του Θεού και όχι ο αντίθεος σημερινός σκοταδισμός. Ο λόγος των Πατέρων είναι ζωντανός και κοφτερός σαν δίκοπο μαχαίρι. Πολέμησαν την εκμετάλλευση, την απληστία, την αλαζονεία, την μικροψυχία.
   Σήμερα εξορίζονται οι Άγιοι Πατέρες με σατανικό σχέδιο των εχθρών του Σταυρού. Για μας δεν είναι «σκάνδαλο» ο σταυρός του Χριστού. Γι’ αυτό δεν δεχόμαστε την ψευδώνυμη γνώση και δεν ανεχόμαστε την προδοσία της αλήθειας. Οι μελίρρυτοι ποταμοί της σοφίας μας φωτίζουν με τους θείους πυρσούς την ψυχή, ώστε να μπορέσουμε με τη δραστηριότητά μας να ανακόψουμε και να διαλύσουμε την υφέρπουσα Κρίση. Αυτοί που διαθέτουν το πρωτείο της Αρετής, όπως οι Τρεις Ιεράρχες, θα το κατορθώσουν. Αρκεί να πολεμήσουν σκληρά, όπως εκείνοι και να διαθέτουν όμως τον πολύμορφο πνευματικό οπλισμό τους. Και σήμερα, όπως τότε οι ορθόδοξοι εξορίζονται και απειλούνται με πτωχεύσεις. Και σήμερα καταδιώκονται με δόλιους νόμους, όπως ο πρόσφατος και καινοφανής νόμος της «εχθροπάθειας», που αφαιρεί την ελευθερία της έκφρασης και της κριτικής από τον πολίτη, ώστε να μείνουν στο απυρόβλητο οι εχθροί του Ελληνισμού, αδικούντες και ένοχοι.
   Ο Γρηγόριος γράφει για τον Βασίλειο: «Για άλλους έγινε φρούριο ισχυρό και τείχος, για άλλους έγινε πέλεκυς που σπάζει πέτρες,, γι’ άλλους φωτιά που κατακαίει εκείνους που μοιάζουν με φρύγανα». Και πράγματι ο Μέγας Βασίλειος δεν ήταν μόνο κυβερνήτης της Εκκλησίας, αλλά και αληθινός πολιτικός αρχηγός της, ηγέτης εκκλησιαστικός σε επίπεδο οικουμενικό με το πλήθος των έργων του, όπως π.χ. είναι η ίδρυση της «Βασιλειάδας» στην Καισάρεια, μιας νέας πόλης με πλήθος φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, που πρόσφερε όλη την περιουσία του. Σήμερα ας αναλογισθούμε τους Τρεις Ιεράρχες πώς είχαν μεταβάλει τον άμβωνα της Εκκλησίας, σε ένα ατρόμητο βήμα για την υπεράσπιση των αδικουμένων. 
Η δικαιοσύνη για τους Τρεις Ιεράρχες δεν πηγάζει από νόμους, αλλά από την καρδιά. Μπορούμε να τους μιμηθούμε. Ας μείνουμε μπροστά στην οποιαδήποτε άδικη εξουσία όρθιοι, όπως οι Άγιοι Πατέρες, άκαμπτοι και ασάλευτοι, όσο και αν αφηνιάζουν οι εξουσιαστές, έστω και αν μας λιθοβολήσουν, όπως έκαναν οι Αρειανοί στον Γρηγόριο, ή όπως φέρθηκε η εξουσία στον ανυποχώρητο ποιμενάρχη Χρυσόστομο, που τον εξόρισε. Όμως ο Χρυσόστομος είχε προειδοποιήσει τους άπληστους ηγεμόνες ότι:
   «Ο πλούτος είναι προδότης αισχρός, σκοτώνει τους κατόχους του. Μισεί όσους τον κατέχουν». Οι Πατέρες δεν μιλούσαν για να είναι ευχάριστοι ούτε κολάκευαν. Ξεγύμνωναν τις πολιτικές, κοινωνικές, θρησκευτικές πληγές, για να τις θεραπεύσουν. Αποκάλυπταν αυτούς που κερδοσκοπούσαν στις συμφορές των άλλων. Και όλα αυτά τα διατυπώνανε στην ελληνική γλώσσα, την γλώσσα των Ευαγγελίων. Και μόνο γι’ αυτή την συγγένειά μας με τους Πατέρες θα έπρεπε να θεωρούμεθα εκλεκτός και περιούσιος λαός ανάμεσα στα έθνη. Άλλωστε ο Ιησούς το προέβλεψε: «Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο υιός του ανθρώπου» όταν Έλληνες ζήτησαν να δουν τον Ιησού.
   «Ο καθείς και τα όπλα του», λέει ο ποιητής. Τα δικά μας όπλα είναι οι Λόγοι των Πατέρων και με αυτά θα αντιμετωπίσουμε τους επιτιθέμενους εχθρούς και όχι με τα κηρύγματα του Διαφωτισμού του «SOS ρατσισμός» και τα παραδείγματα της Γαλλικής Επανάστασης, δηλαδή με αποκεφαλισμό των συναγωνιστών. Ο άγιος τρόπος ζωής των πατέρων θα αποτρέψει τα παιδιά απ’ όσα πονηρά ετοιμάζονται σε βάρος τους. Σήμερα έχουμε πόλεμο. Ας μην σκοτώσουμε σ’ αυτόν τον πόλεμο τους δικούς μας «στρατηγούς και προμάχους», τους Πατέρες μας. Ας μην γίνουμε πατροκτόνοι.
   Ας εμποδίσουμε τους πολυμήχανους εχθρούς του γένους, τους θερμόαιμους πνευματομάχους και τους εμπόρους του ναού και ας θυμηθούμε στην σημερινή εποχή της αγοραπωλησίας νομισμάτων και φιλαργυρίας τα λόγια του Κυρίου «Κάνατε το σπίτι του Πατέρα μου σπήλαιο ληστών» και στο τροπάριο του Όρθρου της Μεγάλης Πέμπτης διαβάζουμε: «Βλέπε χρημάτων εραστή, συ που τα χρήματα λατρεύεις, κοίτα πώς εξαιτίας τους κρεμάστηκε ο δυσσεβής εκείνος».
   ΠΗΓΗ: www.enromiosini.gr  

 

Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

"Τι σημαίνει σήμερα να είσαι Ελληνας"

Μαρία Μαντουβάλου
αν. καθηγήτρια φιλοσοφικής σχολής Παν/μιου Αθηνών

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ (Α.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ)Νoam Tsomsky,Καθηγητής Γλωσσολογίας Πανεπιστημίου Harvard
Εφημερίδα Le Monde 03-09-1998
«Οσο σκανδαλώδεις κι αν είναι οι ιδέες σας, αν δεν έχετε το δικαίωμα να τιςεκφράσετε, χάνεται η ουσία της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Η χειρότερη μορφή λογοκρισίας είναι η αυτολογοκρισία!»

Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

Macedonia is not Macedonia


By Bert Archer, Special to National Post

``A week ago, I had no idea any of this existed. And if you'd pressed me on it, I probably would have mixed up Albania and Armenia ``

``The first thing you should know about Macedonia is it's not Macedonia.``

 Link:

Yours to conquer: Macedonia is in the midst of an Alexander The Great rebranding By Bert Archer, Special to National Post.

 “Η Μακεδονία που οι περισσότεροι από εμάς μεγαλώσαμε με ασαφή πληροφόρηση, αυτή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του ανθρώπου που δημιούργησε μιά από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες στον κόσμο, αυτή που κυρίεψε την Περσική αυτοκρατορία, αυτή η Μακεδονία είναι στην Ελλάδα, μερικά εκατοντάδες χιλιόμετρα νότια από τα σύνορα αυτής της χώρας που είναι τώρα επίσημα γνωστή ως FYROM και γιόρτασε την 20η επέτειο από την επίσημη της αναγνώριση στις 8 Απριλίου“,

γράφει ο Bert Archer.

Δελτίο Τύπου Αρ. 3/14-5-2013

Δελτίο Τύπου
Της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Τραχηλίου – Παραμεριτών – Παρθενίου – Αγίου Λουκά – Αγίου Ιωάννη – Αγίου Γεωργίου – Θαρρουνίων – Κρεμαστού
Αρ. 3/14-5-2013
Το δε γνώναι τον νόμον διανοίας εστίν αγαθής
Σολομών
Με εντολή του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας διεξάγεται στο Πταισματοδικείο Αλιβερίου προκαταρκτική εξέταση κατά του Δημάρχου Κύμης-Αλιβερίου κ. Δ. Θωμά, του Αντιδημάρχου κ. Ν. Κιούση και άλλων προσώπων. Η ποινική δικογραφία έχει σχηματιστεί με βάση την από 17/12/2012, Α.Β.Μ. Ζ12/718 Μηνυτήρια Αναφορά της Συντονιστικής μας Επιτροπής. Με αυτήν καταγγείλαμε αρμόδια τις παράνομες πράξεις στις οποίες στηρίχτηκε η απόπειρα τοπικών παραγόντων του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου να εγκαταστήσουν στην καταπατημένη δασική δημόσια έκταση της «Μεγάλης Βόλτας» Παραμεριτών εργοστάσιο επεξεργασίας των απορριμμάτων όλης της Νότιας Εύβοιας.
Πρόσθετα στοιχεία που έρχονται διαρκώς στο φως και περιέρχονται στην κατοχή μας δείχνουν μια συστηματική καταφρόνηση προς την νομιμότητα και τις δημοκρατικές διαδικασίες από μέρους των οργανωτών όλης αυτής της κακόζηλης επιχείρησης. Αλυσίδες ολόκληρες παρανομιών, από τις οποίες οι προηγούμενες προετοιμάζουν τις επόμενες, και οι επόμενες στηρίζονται στις προηγούμενες.
Η Συντονιστική Επιτροπή μας συμμετέχει στην προκαταρκτική εξέταση από τη θέση του μηνυτή και του Πολιτικώς Ενάγοντα. Σεβόμενη τους θεσμούς στους οποίους έχει η ίδια προσφύγει, δεν επιθυμεί να διεξαγάγει την δίκη δια των Μ.Μ.Ε. Οι δικονομίες που διέπουν την κάθε διαδικασία (αστική, ποινική, διοικητική) διασφαλίζουν τη δημοσιότητα, ως εγγύηση της δίκαιης διαδικασίας, εκεί που χρειάζεται.
Ωστόσο, καταγράφουμε ως δείγμα υγιούς λειτουργίας του «Κράτους του νόμου», της ενότητας της έννομης τάξης και, σε τελευταία ανάλυση, του ίδιου του Κράτους, το ότι η λαϊκή επαγρύπνηση και η έγκαιρη καταγγελία των παρανομιών, στην υπόθεση αυτή, δεν οδήγησαν μόνο στην κίνηση των διαδικασιών ελέγχου των υπευθύνων, αλλά και στην αναστολή, με προοπτική οριστικής ματαίωσης, ενός «έργου» το οποίο, εάν υλοποιούνταν, θα συνιστούσε ένα περιβαλλοντικό έγκλημα.
Ένα «μήνυμα» που κατόρθωσε να περάσει η Συντονιστική Επιτροπή προς κάθε αρμόδιο ήταν, ακριβώς, ότι το νομικό και το τεχνικό σκέλος της υπόθεσης δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Στο μοντέλο της άλλης πλευράς: «παρανομούμε για να λύσουμε τα προβλήματα», αντιτάξαμε ότι «η παρανομία δεν είναι λύση: είναι ένα επιπλέον πρόβλημα». Χρειάστηκε να τονίσουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι το νόμιμο είναι και τεχνικά συμφέρον. Η προσκόλληση του ζητήματος της διαχείρισης των σκουπιδιών της Νότιας Εύβοιας σε μια παράνομη προσπάθεια είναι και τεχνικά αντιπαραγωγική. Όσο δεν έχει οριστικά λήξει η υπόθεση αυτή, όσο δεν έχει αποδεσμευτεί επίσημα η διοίκηση από την προσπάθεια να στείλει «τα σκουπίδια στις Παραμερίτες», τόσο καθυστερεί την λύση του ζητήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων της περιοχής μας.
Η Συντονιστική Επιτροπή επαγρυπνεί, δουλεύει σοβαρά και παρίσταται δυναμικά σε όλες τις διαδικασίες που «τρέχουν» αυτή την περίοδο, είτε σ’ αυτές πρόκειται να διατυπωθεί κρίση για το «έργο», είτε για τα πρόσωπα και τις πράξεις τους.
Από την Συντονιστική Επιτροπή

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

Αίτημα απελευθερώσεως του Μητροπ. Χαλεπίου Παύλου

Παράκληση να ανταποκριθείτε και να υπογράψετε ηλεκτρονικά για την εκπλήρωση του αιτήματος της απελευθερώσεως του Μητροπολίτου Χαλεπίου κ. Παύλου .
Η διαδικασία έχει ως εξής:
1) ανοίγετε τον σύνδεσμο,
2) κάνετε εγγραφή (create an account). Γι' αυτή θα χρειασθεί το email και το ονοματεπώνυμό σας (για το όνομα και το επώνυμο αρκούν μόνο τα αρχικά τους),
3) έρχεται email από το whitehouse.gov <http://whitehouse.gov/> , στο οποίο πρέπει να απαντήσετε για να επικυρωθεί η εγγραφή σας.
4) ΠΡΟΣΟΧΗ: πηγαίνετε πάλι στον παρακατω σύνδεσμο και υπογράφετε (sign this petition).

Παρακαλώ επίσης θερμώς να απευθυνθείτε σε όλους τους γνωστούς σας, για να συμμετάσχουν στην διαδικασία.
  Σύνδεσμος:An appeal to President Obama and his government for the release of two abducted Orthodox Christian Archbishops in Syria

Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

Ισοκράτης «Πανηγυρικός»

«Ὁμολογεῖται μὲν γὰρ τὴν πόλιν ἡμῶν ἀρχαιοτάτην εἶναι καὶ μεγίστην καὶ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ὀνομαστοτάτην: οὕτω δὲ καλῆς τῆς ὑποθέσεως οὔσης, ἐπὶ τοῖς ἐχομένοις τούτων ἔτι μᾶλλον ἡμᾶς προσήκει τιμᾶσθαι. Tαύτην γὰρ οἰκοῦμεν οὐχ ἑτέρους ἐκβαλόντες οὐδ' ἐρήμην καταλαβόντες οὐδ' ἐκ πολλῶν ἐθνῶν μιγάδες συλλεγέντες, ἀλλ' οὕτω καλῶς καὶ γνησίως γεγόναμεν, ὥστ' ἐξ ἧσπερ ἔφυμεν, ταύτην ἔχοντες ἅπαντα τὸν χρόνον διατελοῦμεν».
Πανηγυρικός 23. 3-7«Η πόλη μας αγνωρίζεται ως η αρχαιότερη, η μεγαλύτερη και η πιο φημισμένη σε όλο το κόσμο. Αφού λοιπόν η αρχή της ιστορίας της είναι τόσο ένδοξη, πρέπει να τιμηθούμε ακόμη περισσότερο για τη συνέχειά της. Γιατί εμείς που κατοικούμε σ΄αυτήν την πόλη, δεν διώξαμε από δω τους κατοίκους ούτε τη βρήκαμε έρημη ούτε συγκεντρωθήκαμε πολλοί λαοί και ήλθαμε να την καταλάβουμε. Η καταγωγή μας είναι τόση καλή και γνήσια, ώστε η ίδια γη, στην οποία γενηθήκαμε, βρίσκεται στην κατοχή μας χωρίς καμιά διακοπή».

μτφ. Φιλολογική ομάδα Κάκτου


Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ

πηγή: www.agioritikovima.gr/ethnika


Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Σαν μεγάλη τουρκική πρόκληση έρχεται η είδηση από την Άγκυρα όπου σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας, Cumhuriyet, στις 6/5, το αίτημα χριστιανών κατοίκων της τουρκικής πρωτεύσας να ανεγερθεί μια χριστιανική εκκλησία καθώς δεν υπάρχει καμία εκκλησία στην πρωτεύουσα της Τουρκίας, όχι μόνον απορρίφτηκε από τις τοπικές αρχές αλλά στο ίδιο μέρος που είχε επιλεγεί για την ανέγερση της εκκλησίας τελικά θα ανεγερθεί άλλο ένα μουσουλμανικό τζαμί.
Το σκάνδαλο παίρνει μεγάλες διαστάσεις καθώς όπως αναφέρουν οι πληροφορίες στην τουρκική πρωτεύουσα ήδη υπάρχουν και λειτουργούν 3.000 τζαμιά ενώ δεν υπάρχει καμία χριστιανική εκκλησία για όσους χριστιανούς βρίσκονται στην Άγκυρα. Για τον λόγο αυτό εδώ και λίγο καιρό ζητήθηκε από την δημαρχία της Çankaya, ένα προάστιο της τουρκικής πρωτεύουσας, η άδεια για να ανεγερθεί μια εκκλησία. Μάλιστα είχε επιλεγεί και η τοποθεσία για την ανέγερση της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας στην τουρκική πρωτεύουσα. Η τοποθεσία αυτή, όπως αναφέρει η ίδια η τουρκική εφημερίδα, ήταν στην περιοχή Kırkkonaklar σε μια έκταση που είχε εκποιηθεί για το αποκαλούμενο «Σύλλογο Ανεξαρτήτων Εκκλησιών» που εκπροσωπεί τους χριστιανούς της Άγκυρας.


                                                        

Macedonia Is Greek (Hellenic)
₪ Macedonia Was Is And Will Be Hellenic Forever ₪

The Macedonians were a Dorian tribe of the Greek Nation, according to the testimony of Herodotus (1, 56): "[The Dorian Nation]...dwelt in Pindos, where it was called Makedon; from there...it came to the Peloponnesos, where it took the name of Dorian".And elsewhere (VIII, 43): "these , except the people of Hermione, were of the Dorian and Makedon ethnos, and had most recently come from Erineos and Pindos and Dryopis". A Dorian tribe then, that expanded steadily to the east of Pindos and far beyond, conquering areas in which dwelt other tribes, both Greek and non-Greek.

."The Macedonian people and their kings were of Greek stock, as their traditions and the scanty remains of their language combine to testify."
[John Bagnell Bury, "A History of Greece to the Death of Alexander the Great", 2nd ed. (1913)]
. "That the Macedonians and their kings did in fact speak a dialect of Greek and bore Greek names may be regarded nowadays as certain."
[Malcom Errington, "A History of Macedonia"]
. "What language did these Macedonians speak? The name itself is Greek in root and in ethnic termination. It probably means highlanders, and it is comparable to Greek tribal names..."
[N.G.L. Hammond, "The Macedonian State" (1989)]
. "The toponyms of the Macedonian homeland are the most significant. Nearly all of them are Greek."
[N.G.L. Hammond, "The Macedonian State" (1989)]. "Ancient allegations that the Macedonians were non-Greek all had their origin in Athens at the time of the struggle with Philip II."
[Malcom Errington, "A History of Macedonia"]
. "Nowadays historians generally agree that the Macedonians form part of the Greek Nation; hence they also shared in the common religious and cultural features of the Hellenic world."
[M.Oppermann, "Oxford Classical Dictionary", 3rd ed. (1996), p.905]


 HISTORY OF MACEDONIA

 

Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

Το τροπάριο της Κασσιανής -Κωστής Παλαμάς-

Κωστής Παλαμάς
 
Το τροπάριο της Κασσιανής   

Κύριε, γυναίκα ἁμαρτωλή, πολλά,
πολλά, θολά, βαριὰ τὰ κρίματά μου.

Μά, ὦ Κύριε, πῶς ἡ θεότης Σου μιλᾶ
μέσ᾿ στὴν καρδιά μου!

Κύριε, προτοῦ Σὲ κρύψ᾿ ἡ ἐντάφια γῆ
ἀπὸ τὴ δροσαυγὴ λουλούδια πῆρα
κι ἀπ᾿ τῆς λατρείας τὴν τρίσβαθη πηγὴ
Σοῦ φέρνω μύρα.

Οἶστρος μὲ σέρνει ἀκολασίας… Νυχτιά,
σκοτάδι ἀφέγγαρο, ἄναστρο μὲ ζώνει,
τὸ σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας φωτιὰ
μὲ καίει, μὲ λιώνει.

Ἐσὺ ποὺ ἀπὸ τὰ πέλαα τὰ νερὰ
τὰ ὑψώνεις νέφη, πάρε τα, Ἔρωτά μου,
κυλᾶνε, εἶναι ποτάμια φλογερὰ
τὰ δάκρυά μου.

Γύρε σ᾿ ἐμέ. Ἡ ψυχὴ πῶς πονεῖ!
Δέξου με Ἐσὺ ποὺ δέχτηκες καὶ γείραν
ἄφραστα ὡς ἐδῶ κάτου οἱ οὐρανοί.
καὶ σάρκα ἐπῆραν.

Στ᾿ ἄχραντά Σου τὰ πόδια, βασιλιᾶ
μου Ἐσὺ θὰ πέσω καὶ θὰ στὰ φιλήσω,
καὶ μὲ τῆς κεφαλῆς μου τὰ μαλλιὰ
θὰ στὰ σφουγγίσω.

Τ᾿ ἄκουσεν ἡ Εὔα μέσ᾿ στὸ ἀποσπερνὸ
τῆς παράδεισος φῶς ν᾿ ἀντιχτυπᾶνε,
κι ἀλαφιασμένη κρύφτηκε… Πονῶ,
σῶσε, ἔλεος κάνε.

Ψυχοσῶστ᾿, οἱ ἁμαρτίες μου λαός,
Τὰ ἀξεδιάλυτα ποιὸς θὰ ξεδιαλύσῃ;

Ἀμέτρητό Σου τὸ ἔλεος, ὁ Θεός!

Ἄβυσσο ἡ κρίση.
 

Πότε θα επαναστατήσει η μεσαία τάξη;Οι επαναστάσεις στη Δύση, λέει ο Πολωνός φιλόσοφος Marcin Krόl, δεν γίνονται από τους φτωχούς αλλά από τις μεσαίες τάξεις.
Οι ηγέτες δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει πως κάθονται πάνω σε δυναμίτη, προειδοποιεί ο Πολωνός φιλόσοφος Marcin Krόl, και εξηγεί πως η μεσαία τάξη, την οποία εμποδίζουμε να εξελιχθεί κοινωνικά, μπορεί να δει την επανάσταση ως το τελευταίο της μέσο προκειμένου να ακουστεί η φωνή της.
«Αντίθετα με ό,τι πιστεύεται, λέει ο Krόl σε ηλεκτρονικό περιοδικό, οι επαναστάσεις στη Δύση δεν γίνονται από τους φτωχούς και τους δυστυχείς, αλλά από τις μεσαίες τάξεις.
»Πότε όμως η μεσαία τάξη αποφασίζει να ξεκινήσει μια επανάσταση; Κατ' αρχάς όταν μιλούμε για μεσαία τάξη, δεν εννοούμε το σύνολό της ούτε κάποια οργανωμένη ομάδα κι ακόμη λιγότερο μια κοινότητα, αλλά τους αρχηγούς της.
»Στην κλασική περίπτωση της Γαλλικής Επανάστασης, το ρόλο της επαναστατικής πρωτοπορίας είχαν οι δικηγόροι, οι εργολάβοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι και ένα μέρος των αξιωματικών του στρατού. Ο οικονομικός παράγοντας ήταν σημαντικός, αλλά όχι πρωτεύων.
»Οι αιτίες που δημιουργούν ένα επαναστατικό ξέσπασμα είναι πάνω απ' όλα η έλλειψη ανοίγματος στη δημόσια ζωή και η αδυναμία κοινωνικής εξέλιξης.
»Και το 1789, μόνο όταν η αριστοκρατία αποπειράθηκε να περιορίσει με κάθε τρόπο την επιρροή των δικηγόρων και των επιχειρηματιών, ξέσπασε η επανάσταση».

   Marcin Krόl  
   Αποκλεισμοί
 
- Τι συμβαίνει με τους αποκλεισμούς σήμερα;
«Είναι διαφορετικοί και συγχρόνως παρόμοιοι με τους παλαιούς. Ασφαλώς, η αριστοκρατία δεν μονοπωλεί πια τα κέντρα λήψης αποφάσεων, αλλά οι τραπεζίτες, οι κερδοσκόποι του χρηματιστηρίου και οι μάνατζερ που κερδίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, παραμερίζουν με τρόπο από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων τη μεσαία τάξη, η οποία υφίσταται σοβαρές συνέπειες.
»Οι επαναστάσεις προκαλούνται από τους αποκλεισμούς και από το δημοκρατικό έλλειμμα. Ορθώνονται, επίσης, μπροστά στο γενεαλογικό έλλειμμα ή απλώς ενάντια στην κυριαρχία των ηλικιωμένων.
»Ολες οι οδοί προόδου της σημερινής μεσαίας τάξης, η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της αποτελείται από νέους, είναι φραγμένες είτε από εκατομμυριούχους είτε από ηλικιωμένους είτε από εκείνους που φαίνονται σαν 25χρονοι. Αυτή η κατάσταση είναι εκρηκτική. Αδίκως πιστεύουμε πως οι νέοι, που εναντιώνονται στο σύστημα, χωρίς να χρησιμοποιούν το συνηθισμένο λόγο των πολιτικών κομμάτων και χωρίς δομημένα πολιτικά κινήματα, θα αποτύχουν να εξεγερθούν οργανωμένα. Ωστόσο, μια επανάσταση δεν έγινε ποτέ στο όνομα κάποιου ιδιαίτερου μέτρου, παραδείγματος χάριν του αυστηρότερου τραπεζικού ελέγχου, αλλά στο όνομα της αδυναμίας να συνεχίσει να ζει ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο.

Χαοτικός λόγος
»Ομως μια επανάσταση, σε πλήρη αντίθεση με τις μεθόδους των πολιτικών κομμάτων, δεν χρησιμοποιεί πολιτικό λόγο. Η επανάσταση φωνάζει, ουρλιάζει, ο επαναστατικός ήχος είναι εκ φύσεως χαοτικός, αλλά ενίοτε ακούγεται πολύ καθαρά».

- Τελικά, θέλουμε ή όχι την επανάσταση;
«Κατά τη γνώμη μου, ίσως, όχι γιατί η επανάσταση σημαίνει πλήρη καταστροφή πριν από την οικοδόμηση μιας νέας τάξης. Ομως οι υπεύθυνοι πολιτικοί μας εξακολουθούν να μη συνειδητοποιούν πως κάθονται πάνω σε δυναμίτη. Δεν το κατανοούν, καθώς η εμμονή τους είναι να επιστρέψουν σε μια κατάσταση σταθερότητας που υπήρχε πριν από δέκα ή τριάντα χρόνια. Δεν γνωρίζουν πως στην Ιστορία δεν υπάρχουν δυνατότητες για επιστροφή στο παρελθόν και οι προθέσεις τους θυμίζουν την πολύ σωστή ρήση του Καρλ Μαρξ "Η Ιστορία επαναλαμβάνεται, αλλά ως φάρσα"».

                                        ΠΗΓΗ Ελευθεροτυπία, Τρίτη 30 Απριλίου 2013