Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Pontian Genocide/ 99η Επέτειος της Γενοκτονίας

Sign the petition & register your vote for action in support of recognizing the Pontian Genocide by the Canadian Government:

 Sign the petition - LINK 

 

99η Επέτειος της Γενοκτονίας των Ποντίων Δήλωση του Εντ. Δημήτριου Καρύγιαννη, Ομοσπονδιακός Βουλευτής για το Scarborough-Agincourt

Είναι με μια βαθιά αίσθηση σεβασμού και ευλάβειας τιμώ, με τα μέλη της Ποντιακής Κοινότητας, την 99η επέτειος της Γενοκτονίας των Ποντίων.
Κάνουμε παύση για να θυμηθούμε μια φρικαλεότητα που διαπράχθηκαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία - οι θάνατοι πάνω από τριακοσίων χιλιάδων Έλληνων, μεταξύ το 1914 και 1922. Θυμόμαστε, επίσης, τους πεντακόσιους χιλιάδες ανθρώπους που έγιναν πρόσφυγες.
Κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του Β ’Παγκοσμίου Πολέμου 1, ο Ποντιακός Ελληνικός πληθυσμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που αντιμετώπίσε διώξεις, σφαγές, την απέλαση και τις πορείες του Θανάτου από την ιστορική περιοχή του Πόντου, η νοτιοανατολική επαρχία της Μαύρης Θάλασσας, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, από την διοίκηση των Νεότουρκων.
Είμαι το εγγόνι Ελλήνων προσφύγων της Μικράς Ασίας. Οι παππούδες μου αναγκάστηκαν να διαφύγουν στην Ελλάδα.
Τα μέλη της Ποντιακής Κοινότητας έχουν νιώσει τη φρίκη αυτού του μαύρου κεφάλαιου στην παγκόσμια ιστορία σε όλες τις δεκαετίες. Αποτάσουμε φόρο τιμής στα θύματα και εκφράζουμε την αλληλεγγύη με τους επιζώντες και τους απογόνους τους.

Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο του Καναδά και η Κυβέρνηση του Καναδά έχουν την ηθική ευθύνη να αναγνωρίσουν αυτή την κτηνωδία. Εργάζομαι μαζί με τα μέλη της Ποντιακής κοινότητας του Καναδά και τους συναδέλφους βουλευτές να πιέσουμε τόσο το Κοινοβούλιο του Καναδά και την Καναδική κυβέρνηση να αναγνωρίσει επισήμως τη Γενοκτονία των Ποντίων.
Με τα χρόνια, μαζί με αρκετούς από τους συναδέλφους μου βουλευτές πιέσαμε το Κοινοβούλιο να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Αρμενίων. Στις 21 Απριλίου 2004, το Κοινοβούλιο του Καναδά ψήφισε να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Αρμενίων. Στις 19 Απρίλη 2006, ο Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση του Καναδά αναγνωρίζει επίσημα τη Γενοκτονία των Αρμενίων.

 

99th Anniversary of the Pontian Genocide Statement by The Honourable Jim Karygiannis

Friday 17th May 2013.

99th Anniversary of the Pontian Genocide Statement by The Honourable Jim Karygiannis, Member of Parliament for Scarborough-Agincourt
It is with a deep sense of reverence that I commemorate, with members of the Pontian community, the 99th Anniversary of the Pontian Genocide.
We pause to remember an atrocity perpetrated by the Ottoman Empire - the deaths of over three hundred thousand Greeks between 1914 and 1922. We also remember the five hundred thousand individuals who were made refugees.
During and in the aftermath of World War 1, the Pontian Greek population of the Ottoman Empire faced persecution, massacre, expulsion and death marches from the historic region of Pontus, the southeastern Black Sea province of the Ottoman Empire, by the Young Turk administration.
I am the grandchild of Greek Asia Minor refugees. My grandparents were forced to flee to Greece. Members of the Pontian community have felt the horror of this black chapter in the world’s history throughout the decades. We pay homage to the victims and express solidarity with the survivors and their descendants. This is a day we solemnly acknowledge as we work toward a better future for all mankind.
I believe the Parliament of Canada and the Government of Canada have the moral and ethical responsibility to recognize this atrocity. I am working with members of the Canadian Pontian community and fellow Parliamentarians to press both the Parliament of Canada and the Government of Canada to officially recognize the Pontian Genocide.
Over the years, several of my fellow Parliamentarians and I pressed Parliament to recognize the Armenian Genocide. On April 21, 2004, the Parliament of Canada voted to recognize the Armenian Genocide. On April 19, 2006, the Prime Minister affirmed that the Government of Canada officially recognized the Armenian Genocide.


 

99e anniversaire du génocide des Grecs pontiques Déclaration de l’honorable Jim Karygiannis, député de Scarborough-Agincourt

C’est avec un profond respect que je commémore, avec les membres de la communauté pontienne, le 99e anniversaire du génocide des Grecs pontiques.
Nous faisons une pause pour nous souvenir des atrocités commises par l’Empire ottoman - et des trois cent cinquante mille Grecs qui ont péri entre 1914 et 1922. Nous nous souvenons aussi des cinq cent mille autres qui se sont retrouvés en situation de réfugiés.
Au cours de la Première Guerre mondiale et au lendemain de celle-ci, la population des Grecs pontiques de l’Empire ottoman a été victime de persécution et de massacres ainsi que d’expulsions du territoire historique du Pont, alors une province de l’Empire ottoman située au sud-est de la mer Noire, le tout orchestré par le gouvernement des Jeunes-Turcs.
Je suis un petit-fils de réfugiés grecs de l’Asie Mineure. Mes grands-parents ont été forcés de fuir vers la Grèce.
Les membres de la communauté pontienne ressentent l’horreur de cet épisode sombre de l’histoire mondiale depuis des décennies. Aujourd’hui, nous rendons hommage aux victimes et exprimons notre solidarité aux survivants et à leurs descendants.
C’est un jour où nous reconnaissons solennellement ce qui s’est passé, dans l’espoir d’un avenir meilleur pour l’humanité tout entière.
Je crois qu’il est du devoir moral et éthique du Parlement du Canada et du gouvernement canadien de reconnaître ces atrocités. Je collabore en ce moment avec des membres de la communauté pontienne du Canada et des collègues parlementaires afin de faire pression sur le Parlement du Canada et le gouvernement canadien pour qu’ils reconnaissent officiellement le génocide des Grecs pontique.
Au fil des ans, plusieurs de mes collègues parlementaires et moi-même avons exercé des pressions sur le Parlement pour qu’il reconnaisse le génocide arménien. Le 21 avril 2004, le Parlement du Canada a voté en faveur de la reconnaissance du génocide arménien. Le 19 avril 2006, le premier ministre a affirmé que le gouvernement canadien reconnaissait officiellement le génocide arménien.