Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Ερίκ Τουσέν «Ακύρωση Έλεγχος Διαγραφή Χρέους»

Μέρκελ και Ραχόι χρησιμοποιούν κάθε μέσο προκειμένου να εμποδίσουν την Ελληνική Κυβέρνηση να αποκλίνει από το δρόμο της λιτότητας, κάνουν τα πάντα προκειμένου να αποτύχει και να μην αποτελέσει το καλό παράδειγμα για άλλους ευρωπαϊκούς λαούς, τονίζει ο Ερίκ Τουσέν, εκπρόσωπος της  Επιτροπής  για την Ακύρωση του Χρέους του Τρίτου Κόσμου (CADTM)  και μέλος της ανεξάρτητης επιτροπής λογιστικού ελέγχου του δημόσιου χρέους του Ισημερινού το 2007, μιλώντας στην εκπομπή «Περπατάμε Μαζί»
 

Ο Ερίκ Τουσέν, πρόεδρος του Βελγικού τμήματος της επιτροπής για την ακύρωση του χρέους του τρίτου κόσμου (CADTM) και μέλος της επιτροπής λογιστικού ελέγχου του δημοσίου χρέους του Ισημερινού, εξηγεί στον Σταμάτη Στεφανάκο και τον Μωυσή Λίτση, την παράνομη διάρθρωση του Ελληνικού χρέους και καλεί την κυβέρνηση να συστήσει άμεσα επιτροπή λογιστικού ελέγχου του χρέους και να διαγράψει, όπως δικαιούται, το μεγαλύτερο μέρος του ως παράνομο και επαχθές.  

 Ακύρωση, όρος της νομικής γλώσσας.
 
Απόφαση με την οποία μια δικαστική ή διοικητική αρχή ακυρώνει μια πράξη επειδή χαρακτηρίζεται από ακυρότητα ή είναι άκαιρη (λεξικό Le Petit Robert).
 Πρόκειται ακριβώς για αυτό όταν βρισκόμαστε απέναντι στις περισσότερες γενεσιουργούς πράξεις του χρέους. Το ζητούμενο είναι να τις κηρύξουμε άκυρες και μηδέποτε γενόμενες, είτε επειδή καλύπτουν απεχθή εγκλήματα, είτε επειδή οι συμβάσεις υπογράφηκαν με δόλο ή άλλες απάτες, είτε επειδή πλαστογραφήθηκαν τίτλοι, δεν τηρήθηκαν υποσχέσεις, δεν υλοποιήθηκαν δεσμεύσεις, επειδή υπάρχουν καταχρηστικά ή τοκογλυφικά επιτόκια, κ.λπ. Πρέπει τότε, ανάλογα με τις ευθύνες που έχουν καταλογιστεί, να ανακτηθούν τα χρήματα, να επιστραφούν τα ποσά που εισπράχθηκαν αδικαιολόγητα ως τόκοι ή κεφάλαιο, να τιμωρηθούν αν πρέπει οι ένοχοι και να αποζημιωθούν τα θύματα αυτών των κολάσιμων πράξεων.
 Στον τελικό λογαριασμό μπορούν ενδεχομένως να εμφανίζονται μόνον ορισμένα ποσά που αντιστοιχούν σε πραγματικά χρέη, σε έγκυρες πιστώσεις, που έχουν συναφθεί σε συνθήκες σεβασμού των συμφερόντων των ενδιαφερόμενων πληθυσμών – αν δεν έχουν εξοφληθεί και δεν έχουν αντισταθμιστεί από τις προαναφερθείσες πράξεις. Και μόνον αυτά και κανένα άλλο θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη σε κάθε απόφαση έκπτωσης του χρέους.
 Να παρουσιάζεται σαν «δώρο» η εγκατάλειψη χρεών που ντε φάκτο είναι δόλια, να δίνεται στον όρο «ακύρωση» η κοινή έννοια του σβησίματος ή της κατάργησης του χρέους, συνιστά μια απάτη που δεν μπορεί να έχει άλλο στόχο παρά να καλύψει καταχρήσεις με ένα πάλλευκο πέπλο.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου