Κυριακή, 28 Ιουνίου 2015

Greece’s humiliation should worry us all - The Telegraph

Article link: www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe

The democracy that was born in Greece more than two millennia ago no longer applies when control over the currency and economic policy is handed to a supranational body

 As an institution, the EU promises security, stability and prosperity to member states in exchange for pooling their sovereignty. Yet for Greece, it has provided the opposite. Everyone knows the country should never have joined the eurozone in the first place and having done so should not have compounded that mistake by going on a borrowing binge.

But the humiliation now being heaped upon a proud and ancient country is a salutary lesson to all member states – that without the power to make their own decisions they are always at the mercy of the unelected bureaucrats and financiers who run the institutions. The democracy that was born in Greece more than two millennia ago no longer applies when control over the currency and economic policy is handed to a supranational body. The question of whether the price is any longer worth paying is not one for the Greeks alone to answer.

«Ως θεσμός, η ΕΕ υπόσχεται ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία στα κράτη μέλη της, σε αντάλλαγμα για τη συγκέντρωση της κυριαρχίας τους. Στην περίπτωση όμως της Ελλάδας, έκανε το αντίθετο. Όλοι ξέρουν ότι η χώρα δεν έπρεπε ποτέ να ενταχθεί στην ευρωζώνη αλλά και ότι, μετά την ένταξή της, δεν έπρεπε να της χορηγηθούν αλλεπάλληλα δάνεια.
Ωστόσο, η ταπείνωση που υφίσταται τώρα μία περήφανη και αρχαία χώρα αποτελεί ένα χρήσιμο μάθημα για όλα τα κράτη μέλη - ότι χωρίς τη δύναμη να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις θα βρίσκονται πάντα στο έλεος μη εκλεγμένων γραφειοκρατών και οικονομικών δυνάμεων που κρύβονται πίσω από τους θεσμούς. Η δημοκρατία που γεννήθηκε στην Ελλάδα περισσότερο από δύο χιλιάδες χρόνια πριν δεν ισχύει πλέον, όταν ο έλεγχος του νομίσματος και της οικονομικής πολιτικής παραδίδεται σε μια υπερεθνική αρχή. Το ερώτημα αν αξίζει τελικά να πληρώσουν το τίμημα μπορούν πλέον να το απαντήσουν μόνο οι Έλληνες»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου