Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015

Η ανάρτηση του Ματέο Ρέντσι

«Υπάρχουν δύο σημεία που πρέπει να αντιμετωπιστούν γρήγορα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και στις Βρυξέλλες.

Το πρώτο αφορά στην Ελλάδα, μια χώρα που βρίσκεται σε πολύ δύσκολη οικονομική και κοινωνική κατάσταση.
Οι αυριανές συζητήσεις πρέπει να δείξουν έναν οριστικό τρόπο λύσης του επείγοντος αυτού ζητήματος. 
 
Το δεύτερο, ακόμα πιο περίπλοκο, που δεν μπορεί όμως να καθυστερεί άλλο, είναι η οικοδόμηση της Ευρώπης.
Για μήνες συζητούμε όχι μόνο για λιτότητα και μέτρα, αλλά και για ανάπτυξη, υποδομές, τις κοινές πολιτικές για τη μετανάστευση, την καινοτομία, το περιβάλλον.
Με μία λέξη: Πολιτική, όχι μόνο παραμέτρους της.

 Αξίες, όχι μόνο αριθμούς.
Αν σταθούμε ακίνητοι, φυλακισμένοι των κανονισμών και της γραφειοκρατίας, τότε η Ελλάδα έχει τελειώσει.
Η επανοικοδόμηση της Ευρώπης δεν θα είναι εύκολη, μετά από όσα έγιναν τα τελευταία χρόνια. Αλλά αυτή είναι η σωστή στιγμή να το προσπαθήσουμε, όλοι μαζί. Η Ιταλία θα παίξει το ρόλο της. »


«Ci sono due cantieri da affrontare rapidamente nelle capitali europee e a Bruxelles.
Il primo riguarda la Grecia, un paese che é in una condizione economica e sociale molto difficile. Gli incontri di domani dovranno indicare una via definitiva per risolvere questa emergenza.
Il secondo - ancora più affascinante e complesso, ma non più rinviabile - é il cantiere dell'Europa. Da mesi stiamo insistendo per discutere non solo di austerity e bilanci, ma di crescita, infrastrutture..., politiche comuni sulla migrazione, innovazione, ambiente. In una parola: politica, non solo parametri. Valori, non solo numeri.
Se restiamo fermi, prigionieri di regolamenti e burocrazie, l'Europa è finita.
Ricostruire una Europa diversa non sarà facile, dopo ciò che è avvenuto negli ultimi anni. Ma questo è il momento giusto per provare a farlo, tutti insieme. L'Italia farà la sua parte.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου