Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

Για την υποστασιακή πλάνη του δικαστή..Ένα θεώρημα για την υποστασιακή πλάνη του δικαστή

και δυο πορίσματα σχετικά με τις δύο πλευρές της δικαστικής έδρας Λέοντός τις κυνηγὸς ἴχνη ἐπεζήτει· δρυτόμον δὲ ἐρωτήσας εἰ εἶδεν ἴχνη λέοντος καὶ ποῦ κοιτάζει, ἐφη· "Καὶ αὐτὸν τὸν λέοντά σοι ἤδη δείξω". Ὁ δὲ ὠχριάσας ἐκ τοῦ φόβου καὶ τοὺς ὀδόντας συγκρούων εἶπεν· " Ἴχνη μόνα ζητῶ, οὐχὶ αὐτὸν τὸν λέοντα".
Αισώπου, δειλός κυνηγός και δρυτόμος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου